தேசிய பறவை மயிலை பிரதிபலிக்கும் புதிய நாடாளுமன்றம்...வியக்க வைக்கும் பிரமாண்ட அம்சங்கள்..

  • 16:41 PM May 25, 2023
  • national
Share This :

தேசிய பறவை மயிலை பிரதிபலிக்கும் புதிய நாடாளுமன்றம்...வியக்க வைக்கும் பிரமாண்ட அம்சங்கள்..

இந்தியாவுக்கு புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மே 28 ஆம் தேதி திறக்கப்பட உள்ள இந்த புதிய நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் குறித்து இந்த வீடியோ தொகுப்பு விவரிக்கிறது.