ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாந்த நிலநடுக்கம் : இந்தியாவில் நில அதிர்வு

  • 17:24 PM March 22, 2023
  • national
Share This :

ஆப்கானிஸ்தானில் சக்தி வாந்த நிலநடுக்கம் : இந்தியாவில் நில அதிர்வு

ஆப்கானிஸ்தானில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக இந்தியாவில் வடக்குப் பகுதிகளில் நில அதிர்வு உணர்ப்பட்டதால் பொதுமக்கள் வீதிகளில் தஞ்சமடைந்தனர்.