Home »

News18 Tamil Videos

» national

18 மாத குழந்தையாக இருக்கும் போதே இசையை வாசிக்க தொடங்கிய லிடியன்

Web Deskஇந்தியா17:51 PM January 22, 2021

இந்தியா முழுவதிலும் BYJU’S Young Genius-ன் இளம் திறமையாளர்களுக்கான தேடல். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக News18 -யின் முயற்சியாக பல்வேறு துறையில் உள்ள பல இளம் ஜீனியஸ்களை காட்சிப்படுத்தி, அங்கீகரித்து, ஊக்கமளித்து வருகிறது.

இந்தியா முழுவதிலும் BYJU’S Young Genius-ன் இளம் திறமையாளர்களுக்கான தேடல். இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக News18 -யின் முயற்சியாக பல்வேறு துறையில் உள்ள பல இளம் ஜீனியஸ்களை காட்சிப்படுத்தி, அங்கீகரித்து, ஊக்கமளித்து வருகிறது.

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories