புல்லெட்டிற்கு பூஜை செய்யும்போது தீப்பிடித்து வெடித்து சிதறியது

  • 16:58 PM April 03, 2022
  • national
Share This :

புல்லெட்டிற்கு பூஜை செய்யும்போது தீப்பிடித்து வெடித்து சிதறியது

Fire Accident in AP | புதியதாக வாங்கிய புல்லெட் வாகனத்தை பூஜை செய்யும்பொழுது வெடித்து சிதறியதால் நாசமான வாகனம்