ராணுவம் குறித்து சர்ச்சை டீவீட் - மன்னிப்பு கோரிய நடிகை ரிச்சா

  • 17:48 PM November 25, 2022
  • national
Share This :

ராணுவம் குறித்து சர்ச்சை டீவீட் - மன்னிப்பு கோரிய நடிகை ரிச்சா

'கல்வான் ஹாய் சொல்கிறது' என ராணுவம் குறித்து சர்ச்சை டீவீட்டை பதிவிட்டதற்கு, மன்னிப்பு கோரிய நடிகை ரிச்சா