அழிவின் விளிம்பில் உள்ள ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ஏரி!

  • 13:48 PM August 24, 2019
  • national NEWS18TAMIL
Share This :

அழிவின் விளிம்பில் உள்ள ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ஏரி!

Mission Paani | பீகார் மாநிலம் பெகுசாரை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆசியாவின் மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏறியான காவர் ஏரி தற்போது அழிவின் விழிம்பில் உள்ளது