ரூ.2000 நோட்டுகளை அடையாள சான்றில்லாமல் மாற்றிக் கொள்ளலாம்

  • 16:13 PM May 22, 2023
  • national
Share This :

ரூ.2000 நோட்டுகளை அடையாள சான்றில்லாமல் மாற்றிக் கொள்ளலாம்

ரூ.2000 நோட்டுகளை அடையாள சான்றில்லாமல் மாற்றிக் கொள்ளலாம் என ஆர்பிஐ தெரிவித்துள்ளது.