மதுரை கப்பலூர் சுங்கசாவடியில் உள்ளூர் மக்களுக்கு கட்டணமில்லை - அமைச்சர் அறிவிப்பு

  • 19:58 PM November 22, 2022
  • madurai
Share This :

மதுரை கப்பலூர் சுங்கசாவடியில் உள்ளூர் மக்களுக்கு கட்டணமில்லை - அமைச்சர் அறிவிப்பு

மதுரை கப்பலூர் சுங்கசாவடியில் உள்ளூர் மக்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது என்று அமைச்சர் மூர்த்தி அறிவித்துள்ளார்.