மதுரை: தகுதியற்ற அரசு பேருந்துகள்

News Deskமதுரை22:05 PM August 22, 2022

Madurai Govt Bus | மதுரையில் இயக்கப்படும் 50க்கும் மேற்பட்ட அரசு பேருந்துகள் மக்கள் பயணிக்க முடியாத அளவுக்கு தகுதியற்ற நிலையில் உள்ளது

Madurai Govt Bus | மதுரையில் இயக்கப்படும் 50க்கும் மேற்பட்ட அரசு பேருந்துகள் மக்கள் பயணிக்க முடியாத அளவுக்கு தகுதியற்ற நிலையில் உள்ளது

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories