தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள் தான் ஆட்சி செய்யும் - செல்லூர் ராஜு

  • 22:13 PM November 18, 2022
  • madurai
Share This :

தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள் தான் ஆட்சி செய்யும் - செல்லூர் ராஜு

தமிழ்நாடு திராவிட பூமி என்றும் தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள் தான் ஆட்சி செய்யும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பேட்டி