"மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பணியிடை நீக்கம்" - நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை

  • 17:20 PM September 29, 2022
  • madurai
Share This :

"மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பணியிடை நீக்கம்" - நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை

மனித கழிவுகளை மனிதரே அகற்றுவதை தடுக்காவிட்டால் ஆட்சியர்களை பணியிடை நீக்கம் என நீதிபதிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.