காலை உணவுத்திட்டத்தால் பசியாறும் குழந்தைகள் - பெற்றோர்கள் நெகிழ்ச்சி

News Deskமதுரை14:24 PM September 16, 2022

முதலமைச்சரின் காலை உணவுத்திட்டம் உண்மையில் ஒரு ஏழை குடும்பத்திற்கும், தினமும் பட்டினியோடு பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவனுக்கும் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது

முதலமைச்சரின் காலை உணவுத்திட்டம் உண்மையில் ஒரு ஏழை குடும்பத்திற்கும், தினமும் பட்டினியோடு பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவனுக்கும் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories