மதுரை மத்திய சிறையில் கைதிகள் நலனுக்காக நவீன வசதி..!

  • 16:43 PM November 29, 2022
  • madurai
Share This :

மதுரை மத்திய சிறையில் கைதிகள் நலனுக்காக நவீன வசதி..!

மதுரை மத்திய சிறையில் கைதிகள் அவர்களின் உறவினர்களுடன் உரையாடும் நேர்காணல் அறை நவீனமயமாக்கப்பட்டுள்ளது.