சின்னமனூர் : வ.உ.சி 150 வது பிறந்த நாள் - 60 யூனிட் இரத்தம் சேகரிப்பு

  • 13:49 PM September 06, 2021
  • local-news
Share This :

சின்னமனூர் : வ.உ.சி 150 வது பிறந்த நாள் - 60 யூனிட் இரத்தம் சேகரிப்பு

ரத்ததான முகாமில் ஏராளமான இளைஞர்களும் தன்னார்வலர்களும் பங்கேற்றனர்.