புதுக்கோட்டை: வில்லேஜ் விஞ்ஞானி - விவசாய கருவிகளை கண்டுபிடித்து அசத்தல்

  • 11:27 AM August 06, 2021
  • local-news
Share This :

புதுக்கோட்டை: வில்லேஜ் விஞ்ஞானி - விவசாய கருவிகளை கண்டுபிடித்து அசத்தல்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஓவிய ஆசிரியர் ஒருவர் விவசாய கருவிகளை கண்டுபிடித்து அசத்தி வருகிறார்.