விழுப்புரம் : உழவர் சந்தையில் காய்கறி விலை நிலவரம் (நவம்பர் 10)

  • 10:44 AM November 10, 2021
  • local-18
Share This :

விழுப்புரம் : உழவர் சந்தையில் காய்கறி விலை நிலவரம் (நவம்பர் 10)

விழுப்புரம் உழவர் சந்தைகளின் இன்றைய (10.11.21)  காய்கறி விலை நிலவரம்.