தஞ்சாவூர் :  கடைகள் ஏலம் - மாநகராட்சி வருமானம் ரூ.11 கோடியாக உயர்வு

  • 02:55 AM August 19, 2021
  • local-18
Share This :

தஞ்சாவூர் :  கடைகள் ஏலம் - மாநகராட்சி வருமானம் ரூ.11 கோடியாக உயர்வு

தஞ்சாவூர் மாநகராட்சிக்குச் சொந்தமான கடைகள் 11 கோடி ரூபாய் வரை ஏலம் விடப்பட்டன.