மெரினாவில் கலைநகரத்தை உருவாக்க புதிய முன்னெடுப்பு

  • 16:14 PM March 25, 2023
  • live-updates
Share This :

மெரினாவில் கலைநகரத்தை உருவாக்க புதிய முன்னெடுப்பு

சென்னை மெரினாவில் கலைநகரத்தை உருவாக்கும் விதமாக கட்டிடங்களில் கண்கவர் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு வருகின்றன.