காதலியை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து உடலை ஏரியில் வீசி சென்ற காதலன் கைது

  • 22:51 PM April 27, 2023
  • live-updates
Share This :

காதலியை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து உடலை ஏரியில் வீசி சென்ற காதலன் கைது

காஞ்சிபுரத்தில் காதலியை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து உடலை ஏரியில் வீசி சென்ற காதலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்