கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழா : ஒரு கோடி உறுப்பினர்களை சேர்க்க தீர்மானம்

  • 18:52 PM March 22, 2023
  • live-updates NEWS18TAMIL
Share This :

கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழா : ஒரு கோடி உறுப்பினர்களை சேர்க்க தீர்மானம்

கருணாநிதி நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு ஒரு கோடி உறுப்பினர்களை கட்சியில் இணைக்க திமுக உறுதி ஏற்றுள்ளது.