26 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு

  • 15:26 PM May 17, 2023
  • live-updates
Share This :

26 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம் தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி உத்தரவு

தமிழ்நாட்டில் 26 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.