"கள்ளசாராயம் குடிப்பதால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படும்": மருத்துவர் நிருபன் சக்கரவத்தி

  • 12:00 PM May 15, 2023
  • lifestyle NEWS18TAMIL
Share This :

"கள்ளசாராயம் குடிப்பதால் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படும்": மருத்துவர் நிருபன் சக்கரவத்தி

Liquor drink | கள்ளசாராயம் குடிப்பதால் முதலில் கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டு, மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவர் நிருபன் சக்கரவத்தி தெரிவித்துள்ளார்.