உடல் எடையை குறைக்க உணவை தவிர்ப்பது நல்லதா? விளக்குகிறார் உடல் எடை மருத்துவர் பெருங்கோ

  • 12:05 PM December 29, 2020
  • lifestyle
Share This :

உடல் எடையை குறைக்க உணவை தவிர்ப்பது நல்லதா? விளக்குகிறார் உடல் எடை மருத்துவர் பெருங்கோ

எப்படி விரதம் இருக்க வேண்டும், உடல் எடையை குறைக்க உணவு முறையை மாற்றுவது சரியா என்பது குறித்து உடல் எடை மருத்துவர் பெருங்கோ விளக்குகிறார்.