பீர் பிரியர்களா!!! கொளுத்தும் வெயிலில் எவ்வளவு பீர் குடிக்கலாம்?

  • 23:25 PM May 20, 2023
  • lifestyle
Share This :

பீர் பிரியர்களா!!! கொளுத்தும் வெயிலில் எவ்வளவு பீர் குடிக்கலாம்?

கொளுத்தும் வெயிலில் எவ்வளவு பீர் குடிக்கலாமா? - வெப்பத்தை தணிக்க புதிய வழி டாக்டர் கூறும் அட்வைஸ் என்ன.