பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது?

  • 15:26 PM April 23, 2023
  • lifestyle
Share This :

பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் எதனால் ஏற்படுகிறது?

Cervical cancer : பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் ஏற்படுவது ஏன்? அதன் அறிகுறிகள் என்ன?