கழிவுநீர் மீது போடப்பட்ட கான்கிரீட்.. ஒப்பந்ததாரரிடம் விளக்கம் கேட்ட மாநகராட்சி

  • 14:22 PM August 12, 2022
  • karur
Share This :

கழிவுநீர் மீது போடப்பட்ட கான்கிரீட்.. ஒப்பந்ததாரரிடம் விளக்கம் கேட்ட மாநகராட்சி

karur concrete issue | கழிவுநீர் மீது போடப்பட்ட கான்கிரீட் விவகாரத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்பந்ததாரரிடம் விளக்கம் கேட்ட மாநகராட்சி..