கழிவுநீர் மீது போடப்பட்ட கான்கிரீட்.. விளக்கம் கேட்ட மாநகராட்சி

News Deskகரூர்14:22 PM August 12, 2022

karur concrete issue | கழிவுநீர் மீது போடப்பட்ட கான்கிரீட் விவகாரத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்பந்ததாரரிடம் விளக்கம் கேட்ட மாநகராட்சி..

karur concrete issue | கழிவுநீர் மீது போடப்பட்ட கான்கிரீட் விவகாரத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்பந்ததாரரிடம் விளக்கம் கேட்ட மாநகராட்சி..

சற்றுமுன் LIVE TV

Top Stories