முன்னாள் அமைச்சரின் கார் மீது தாக்குதல்.. ஆசிட் வீசிய கொடூரம்! என்ன நடந்தது?

முன்னாள் அமைச்சரின் கார் மீது தாக்குதல்.. ஆசிட் வீசிய கொடூரம்! என்ன நடந்தது?