கூந்தலை விற்று தேவைகளை நிறைவேற்றும் பெண்கள்!

உலகம்05:33 PM IST Apr 22, 2019

வெனிசுலாவில் உள்நாட்டு குழப்பம் காரணமாக பொருளாதார நெருக்கடி நிலவும் சூழலில், தங்கள் கூந்தலை விற்று தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் நிலைக்கு பெண்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

Web Desk

வெனிசுலாவில் உள்நாட்டு குழப்பம் காரணமாக பொருளாதார நெருக்கடி நிலவும் சூழலில், தங்கள் கூந்தலை விற்று தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் நிலைக்கு பெண்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

சற்றுமுன் LIVE TV