சனி கிரகத்தில் புயல் உருவானதை கண்டறிந்த அமெரிக்க,பிரிட்டன் விஞ்ஞானிகள்!

உலகம்07:28 PM IST Apr 30, 2019

சனி கிரகத்தில் அதிகளவில் சுழல்காற்று மற்றும் புயல் உருவாகியுள்ளதை அமெரிக்க மற்றும் பிரட்டன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

Web Desk

சனி கிரகத்தில் அதிகளவில் சுழல்காற்று மற்றும் புயல் உருவாகியுள்ளதை அமெரிக்க மற்றும் பிரட்டன் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

சற்றுமுன் LIVE TV