செவ்வாய் கிரகத்தின் சத்தத்தை பதிவு செய்த நாசா விண்கலம்

உலகம்00:38 AM December 09, 2018

அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசாவின், இன்சைட் விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்தில் காற்று இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை கண்டறிந்துள்ளது. மேலும் காற்றின் சத்தத்தையும் அது பதிவு செய்து அனுப்பியுள்ளது. இது செவ்வாய் கிரகத்தில் பதிவான முதல் ஒலி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Web Desk

அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசாவின், இன்சைட் விண்கலம் செவ்வாய் கிரகத்தில் காற்று இருப்பதற்கான ஆதாரத்தை கண்டறிந்துள்ளது. மேலும் காற்றின் சத்தத்தையும் அது பதிவு செய்து அனுப்பியுள்ளது. இது செவ்வாய் கிரகத்தில் பதிவான முதல் ஒலி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சற்றுமுன் LIVE TV