அமெரிக்காவில் அவசரநிலை - ட்ரம்ப் அதிரடி

உலகம்08:58 AM February 16, 2019

மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் கட்டும் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவில் அதிபர் ட்ரம்ப் அவசரநிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளார்.

மெக்சிகோ எல்லையில் சுவர் கட்டும் விவகாரத்தில் அமெரிக்காவில் அதிபர் ட்ரம்ப் அவசரநிலையை பிரகடனம் செய்துள்ளார்.

சற்றுமுன் LIVE TV