மல்லார்ட் இனத்தின் கடைசி வாத்தும் இறந்தது!

உலகம்09:00 AM IST Jan 30, 2019

பசுபிக் தீவில் மட்டும் காணப்பட்ட மல்லார்ட் இன வாத்தின் கடைசி வாத்தும் இறந்ததால், அந்த இனமே முற்றிலும் அழிந்து போயுள்ளது.

பசுபிக் தீவில் மட்டும் காணப்பட்ட மல்லார்ட் இன வாத்தின் கடைசி வாத்தும் இறந்ததால், அந்த இனமே முற்றிலும் அழிந்து போயுள்ளது.

சற்றுமுன் LIVE TV