தனித்துவிடப்பட்ட உராங்குட்டான் குரங்குகள் பராமரிப்பு

உலகம்11:01 PM IST Jan 12, 2019

குரங்குகளுக்கு உணவுகளை உட்கொள்ளவும், அன்றாட பழக்கவழக்கங்களும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

Web Desk

குரங்குகளுக்கு உணவுகளை உட்கொள்ளவும், அன்றாட பழக்கவழக்கங்களும் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.

சற்றுமுன் LIVE TV