2018 பிரபஞ்ச அழகியாக பிலிப்பைன்ஸ் பெண் தேர்வு

  • 18:21 PM December 17, 2018
  • international
Share This :

2018 பிரபஞ்ச அழகியாக பிலிப்பைன்ஸ் பெண் தேர்வு

2018ஆம் ஆண்டுக்கான பிரபஞ்ச அழகி பட்டத்தை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த கேட்ரியோனா கிரே வென்றுள்ளார்.