3 மாத உக்ரைன் போர் - ரஷ்யாவின் எண்ணம் நிறைவேறியதா ?

  • 13:14 PM May 25, 2022
  • international
Share This :

3 மாத உக்ரைன் போர் - ரஷ்யாவின் எண்ணம் நிறைவேறியதா ?

Ukraine Russia War | உக்ரைன் மீதான ரஷ்யா போர் தொடங்கி 3 மாதம் நிறைவடைந்தது , ரஷ்யாவின் எண்ணம் நிறைவேறியதா ?