அமைதியை வலியுறுத்தி 64 மாடி கட்டடத்தில் ஏறிய ஸ்பைடர்மேன்...

உலகம்21:43 PM August 17, 2019

ஹாங்காங்கில் அமைதியை ஏற்படுத்த வலியுறுத்தி பிரெஞ்சு ஸ்பைடர்மேன் என்றழைக்கப்படும் சாகச விரும்பி ஒருவர், 62 மாடிகளை கொண்ட கட்டடத்தில் ஏறினார்.

Web Desk

ஹாங்காங்கில் அமைதியை ஏற்படுத்த வலியுறுத்தி பிரெஞ்சு ஸ்பைடர்மேன் என்றழைக்கப்படும் சாகச விரும்பி ஒருவர், 62 மாடிகளை கொண்ட கட்டடத்தில் ஏறினார்.

சற்றுமுன் LIVE TV