கலவரத்தில் முடிந்த பிரான்ஸ் மஞ்சள் சட்டைக்காரர்கள் போராட்டம்

உலகம்09:45 PM IST Jan 06, 2019

பிரான்சில் எரிபொருள் விலையைக் குறைக்க வலியுறுத்தி மஞ்சள் சட்டைக்காரர்கள் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Vijay R

பிரான்சில் எரிபொருள் விலையைக் குறைக்க வலியுறுத்தி மஞ்சள் சட்டைக்காரர்கள் மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சற்றுமுன் LIVE TV