பருவநிலை மாற்றம்... பாதிக்கப்படுகிறதா பீர் உற்பத்தி?

உலகம்10:18 PM IST Dec 02, 2018

பருவநிலை மாற்றத்தால் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவலம், பீர் உற்பத்திக்கு பாதிப்பு, பவளப்பாறைகள் அழியும் அபயாம் ஏற்பட்டுள்ளது

பருவநிலை மாற்றத்தால் தண்ணீரை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய அவலம், பீர் உற்பத்திக்கு பாதிப்பு, பவளப்பாறைகள் அழியும் அபயாம் ஏற்பட்டுள்ளது

சற்றுமுன் LIVE TV