இடம்பெயர்ந்து செல்லும் யானை கூட்டம் - ஒன்றரை லட்சம் பேரை இடம்பெயர வைத்த அரசு

  • 15:45 PM August 11, 2021
  • international NEWS18TAMIL
Share This :

இடம்பெயர்ந்து செல்லும் யானை கூட்டம் - ஒன்றரை லட்சம் பேரை இடம்பெயர வைத்த அரசு

யானைக் கூட்டம் ஒன்று வரும் பாதையில் குடியிருக்கும் ஒன்றரை லட்சம் பேருக்கும் அதிகாமானவர்களை சீன அதிகாரிகள் வெளியேற்றியுள்ளனர்.