உலகப்புகழ் பெற்ற ஆல்ப்ஸ் மலைத் தொடரில் உருகும் பனிப்பாறை

  • 19:45 PM September 30, 2022
  • international
Share This :

உலகப்புகழ் பெற்ற ஆல்ப்ஸ் மலைத் தொடரில் உருகும் பனிப்பாறை

ஸ்விட்ஸர்லாந்தில் பனி பாறை உருகியதால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த நிலப்பகுதி தென்பட்டது