பரோட்டா சாப்பிட்டால் இவ்வளவு பிரச்னைகளா?

உணவு16:22 PM July 10, 2019

பரோட்டா சாப்பிட்டால் இவ்வளவு என்னென்ன பிரச்னைகள் வரும் என்பதை விளக்குகிறார் மருத்துவர் ஸ்ரீனிவாஸ்

Web Desk

பரோட்டா சாப்பிட்டால் இவ்வளவு என்னென்ன பிரச்னைகள் வரும் என்பதை விளக்குகிறார் மருத்துவர் ஸ்ரீனிவாஸ்

சற்றுமுன் LIVE TV