600 ஆண்டு பழமையான விஷ்ணு சிலை - 50 கோடி பேரம் பேசிய கும்பல் போலீசாரால் கைது.

600 ஆண்டு பழமையான விஷ்ணு சிலை - 50 கோடி பேரம் பேசிய கும்பல் போலீசாரால் கைது.