ஆஸ்கர் வென்ற ஆவணப்பட இயக்குநருக்கு ரூ.1 கோடி பரிசு வழங்கிய முதல்வர்

  • 13:29 PM March 21, 2023
  • entertainment
Share This :

ஆஸ்கர் வென்ற ஆவணப்பட இயக்குநருக்கு ரூ.1 கோடி பரிசு வழங்கிய முதல்வர்

The Elephant Whisperers | ஆஸ்கர் வென்ற ஆவணப்பட இயக்குநருக்கு ரூ.1 கோடி பரிசு வழங்கிய முதல்வர்