தேசிய விருது பெற்ற கையோடு, தனது குரல் வளத்தை காட்டி மத்திய அமைச்சர்களை பிரமிக்க வைத்த நஞ்சியம்மா

  • 20:17 PM October 01, 2022
  • entertainment
Share This :

தேசிய விருது பெற்ற கையோடு, தனது குரல் வளத்தை காட்டி மத்திய அமைச்சர்களை பிரமிக்க வைத்த நஞ்சியம்மா

தேசிய விருது பெற்ற கையோடு மத்திய அமைச்சர்களுக்கு ஐயப்பனும் கோஷியும் படத்திலிருந்து தான் பாடிய பாடலை பாடி காட்டி அசத்திய நஞ்சியம்மா