2021ம் ஆண்டில் மக்கள் மனதில் சிறந்து விளங்கப்போகும் நாயகி யார்?

  • 12:29 PM January 01, 2021
  • entertainment NEWS18TAMIL
Share This :

2021ம் ஆண்டில் மக்கள் மனதில் சிறந்து விளங்கப்போகும் நாயகி யார்?

2021ம் ஆண்டில் மக்கள் மனதில் சிறந்து விளங்கப்போகும் நாயகி யார் என்ற கேள்வி பொதுமக்களிடம் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு மக்கள் அளித்த சுவாரஸ்யமான பதிலை தற்போது பார்க்கலாம்.