தேசிய கல்விக் கொள்கையின் அம்சங்கள் என்ன என்ன?

கல்வி18:46 PM June 01, 2019

புதிய கல்விக் கொள்கைக்கான வரைவு திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முனைப்பு காட்டியுள்ளது

Web Desk

புதிய கல்விக் கொள்கைக்கான வரைவு திட்டத்தில் நாடு முழுவதும் மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்த மத்திய அரசு முனைப்பு காட்டியுள்ளது

சற்றுமுன் LIVE TV