பொறியியல் படிப்புக்கு புதிய கட்டண விகிதத்தை வெளியிட்டது அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கவுன்சில்

  • 16:04 PM May 22, 2022
  • education NEWS18TAMIL
Share This :

பொறியியல் படிப்புக்கு புதிய கட்டண விகிதத்தை வெளியிட்டது அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கவுன்சில்

பொறியியல் மாணவர்களுக்கான புதிய கட்டண விகிதத்தை அகில இந்திய தொழில்நுட்பக் கவுன்சில் வெளியிட்டது.