புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்கும் வகையில் இல்லை!

கல்வி22:25 PM June 19, 2019

மத்திய அரசின் வரைவு புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் இல்லை என்று முன்னாள் துணைவேந்தர் வசந்திதேவி தெரிவித்துள்ளார்.

Web Desk

மத்திய அரசின் வரைவு புதிய கல்விக் கொள்கை ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் இல்லை என்று முன்னாள் துணைவேந்தர் வசந்திதேவி தெரிவித்துள்ளார்.

சற்றுமுன் LIVE TV