இனி 12-ம் வகுப்பிற்கு 500 மதிப்பெண்களுக்கு மட்டுமே தேர்வு!

கல்வி16:58 PM May 10, 2019

பொதுத்தேர்வு முறையில் மீண்டும் அதிரடி மாற்றம் கொண்டு வருகிறது பள்ளிக் கல்வித்துறை இனி 12ம் வகுப்பில் 500மதிப்பெண்களுக்கு மட்டுமே தேர்வு நடத்தப்படும்

Web Desk

பொதுத்தேர்வு முறையில் மீண்டும் அதிரடி மாற்றம் கொண்டு வருகிறது பள்ளிக் கல்வித்துறை இனி 12ம் வகுப்பில் 500மதிப்பெண்களுக்கு மட்டுமே தேர்வு நடத்தப்படும்

சற்றுமுன் LIVE TV