5, 8 ம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வு நடத்துவதால் மாணவர்களுக்கு என்ன பயன்?

கல்வி11:02 PM IST Feb 22, 2019

நாடு முழுவதும் 5ஆம் வகுப்பு மற்றும் 8ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வை மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. பொதுத்தேர்வு நடத்துவதால் மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை விளக்குகிறது இந்த செய்தித்தொகுப்பு

Web Desk

நாடு முழுவதும் 5ஆம் வகுப்பு மற்றும் 8ஆம் வகுப்புகளுக்கு பொதுத்தேர்வை மத்திய அரசு கட்டாயமாக்கியுள்ளது. பொதுத்தேர்வு நடத்துவதால் மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை விளக்குகிறது இந்த செய்தித்தொகுப்பு

சற்றுமுன் LIVE TV